Corona-live 2
Sydsvenskans logotypHelsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Corona-live 2

  TT frågar nu. Hur ställer ni er till WHO:s skärpta rekommendationer om användning av munskydd?
  – WHO lägger fortfarande väldigt mycket ansvar på de enskilda länderna och pekar på att munskydd att se det som en del i ett större paket och det är så vi ser det i Sverige. De situationerna har inte uppkommit i Sverige ännu i de dialogerna vi haft med regionerna. WHO är också väldigt tydliga med att evidensläget för masker är väldigt svagt. Man påpekar också att det inte finns särskilt många negativa effekter, svarar Tegnell och framhåller att avstånd är viktigast.
  Kan den andra vågen bli värre än den första? Frågar Ekot.
  – Kan vi tillsammans hålla kvar nedtryckningen av kurvan ska det inte behöva bli så, svarar Tegnell.
  Ekot frågar om FHM:s scenario där smittspridning skulle nås i mitten av december. 
  – Som vi var väldigt tydliga med då så beror det väldigt mycket på hur vi agerar i samhället. Det tyder att mycket av de regler och råd iv har på plats trycker ner kurvan. Det betyder att vi troligen inte får en topp på samma sätt utan troligen en flackare kurva som troligen kommer vara flack under någon eller några veckor, men inte samma tydliga topp som det annars hade varit, svarar Anders Tegnell.
  Socialstyrelsen krisberedskapschef talar nu om studien jag skrivit om tidigare idag. "Under pandemin har 16 procent färre patienter, 159 000 till antalet, sökt akutvård. Däremot ökar dock besök som leder till att en patient skrivs in. Det rapporterar TT. Socialstyrelsen tror att detta kan bero på att folk väljer att söka vård digitalt och att exempelvis influensan minskat, till följd av de rekommendationer som finns för coronaviruset. 
  ”Samtidigt visar undersökningar att var femte person undvikt att söka vård trots att de kan ha haft ett behov, vilket kan få allvarliga konsekvenser”, säger Thea Enhörning, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande." skrev vi då.
  Socialstyrelsen tar vid. 
  Det finns 670 iva-platser med respirator. Av de är 517 belagda varav 251 av covidpatienter. Ungefär hälften av landets iva-patienter är alltså covidpatienter. 
  Ett antal kommuner kommer nu under en tiodagarsperiod ha ett beslut om besöksförbud.
  FHM har också tagit fram en ny föreskrift om besöksförbud på särskilt boende. 
  Anders Tegnell: Det kan vi genomföra när vi bedömer att det krävs eller efter en hemställan från län eller kommun.
  – Det indikationerna vi har är att besökare inte är en stor risk för smittspridning på SÄBO utan tvärtom en ganska liten risk. Det är viktigt att man inte överskattar den risken och tror att man kan dra ner på andra åtgärder om man har ett besöksförbud, säger statsepidemiologen. 
  Han berör nu förändringen gällande gymnasieskolorna och distansundervisningen. Se tidigare rapportering om detta längre ner i flödet eller den artikel som TT skrivit, väl synlig på sajterna.
  Skåne har en ganska kraftig ökning, men där har man också en väldig kraftig ökning bland provtagna. Hur stor ökningen är på "riktigt" och hur mycket det beror på provtagningen är svårt att säga, enligt Tegnell. Men han konstaterar att Skåne är på någon form av platåliknande nivå.
  Iva-fallen ökar i Sverige, men det är spritt över landet. Dödstalen fortsätter att stiga. 
  – Det är fortfarande kraftig stigning jämfört med tidigare, säger Anders Tegnell. 
  Den statistiken släpar som bekant efter.
  Pandemin är fortsatt kraftig, berättar Tegnell. 
  I Sverige ligger vi på en slags platå, men det är en hög nivå med en väldigt omfattande spridning, men utvecklingen i regionerna är rätt olika. Spridningen är omfattande och det är "absolut inte över". Allt mer tester genomförs. Vecka 48 togs 275 000 prover. 13,3 procent var positiva. Det är en ganska hög andel, enligt statsepidemiologen.  
  Statsepidemiolog Anders Tegnell inleder. USA är dominerande globalt. 
  I Europa börjar man se en lite stadigare nedgång än globalt. Det finns länder som är på uppgång dock och länder där det vänt ner ganska ordentligt.
  Här är FHM m.fl:s PK:
    
  Till er som ställer frågor: Försöker beta av dessa men hinner ej nu när presskonferenserna löser av varandra. Kollar djupare på era frågor så snart FHM:s PK är över. Fortsätt fråga!
  Nu är presskonferensen över och går över till enskilda intervjuer. Men Folkhälsomyndighetens PK med några andra myndigheter börjar nu.
  Lilla Aktuellt frågar. Är det riskfritt att hålla grundskolorna öppna? 
  – Det finns inget i livet som är hundra procent riskfritt. Däremot gör vi en avvägning mellan smittspridningen och barn och ungas förmåga att sprida till andra, vilket är lägre ju yngre barnen är. I andra vågskålen ligger möjligheten att bedriva undervisningen. UNICEF pekade idag i en rapport på att man är bekymrad på att man stänger skolorna i framför allt de lägre åldrarna. Avvägningen vi gjort är att ungdomar sprider mera inom vuxenvärlden och har också större möjligheter att hantera det (utbildningen) själva hemma, svarar Johan Carlson vid FHM.
  Dagens industri frågar om vilka som betalar för vaccineringen och om man som medborgare måste betala (i Skåne har regionen redan sagt att det ej kommer kosta något för den enskilda, f.k). 
  Löfven: Det kommer inte vara en kostnadsfråga för individen. Ingen individ ska behöva tveka på om man kan ta ett vaccin och inte på grund av kostnad. Hur det tas i samhället mellan staten och regioner kommer vi att lösa. 
  TT frågar Löfven. Finns det någon självkritik inom regeringen att smittspridningen tagit sån fart igen, hur ser ni på ert agerande?
  Löfven: Den slutgiltiga analysen kommer när coronakommissionen är färdiga med sitt arbete, det är för tidigt att dra slutsatser mitt under en pandemi.
  Johan Carlson: Det här är inget som drabbat Sverige specifikt, hela Europa har drabbats av stor smittspridning under hösten. Det är inget specifikt svenskt problem.
  Finns det någon statistik på hur stor procent av de som testar sig som faktiskt har covid ?
  Och hur stor var den isåfall i våras?
  Expressen: Varför kommer inte regeringen med en rekommendation om munskydd som är i linje med det WHO säger, att man bör bära munskydd om man inte kan hålla en meters distans?
  Löfven: Munskydd är inte en politisk fråga, utan den ska hanteras av expertisen (FHM). 
  Vi har många gånger fler döda än Norge. 7000 mot 350, vad är FHM:s ansvar för att det ser ut så här? Finns det anledning att vara självkritisk och ångrar du några beslut?
  FHM:s Johan Carlson: Det är för tidigt att göra en sådan analys. Som bekant har olika länder fått olika mycket av detta från början. Jag tror man måste titta på de förutsättningar och den spridningspotential och -mönster som skett. Vi har tdiigare pekat på att vi hade ett mycket större inflöde från början, för tidigt att dra sådana slutsatser. Det här får man titta på långsiktigt.
  DN ställer en fråga. Smittspridningen har varit stor under hela hösten, varför kommer beskedet först nu? 
  FHM svarar. Det handlar om övervägning mellan åtgärderna man sätter in och vilken effekt kontra negativ påverkan det får. Smittspridningen bland gymnasieelever har inte minskat. Snarare ökat på sista tiden. Därför vill de hålla lokalerna stängda i en månad. "Det hade kunnat ha en påverkan på smittspridningen i samhället i stort", säger Johan Carlson.
  Vad händer med nationellaproven?
  Johan Carlson: FHM:s rekommendation är att introduktionsprogrammen inklusive språkintroduktionen ska undantas. Huvudmännen bör hålla öppet för de programmen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som riskerar att bli särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta undervisas i lokalerna. Undantag bör också göras för praktiska moment och sådant som inte kan skjutas upp, så som nationella prov.
  Syftet med FHM:s beslut till rekommendation grundar sig i att minska trängsel men man ser också en stor ökning i smittspridning i åldersgruppen.
  FHM:s generaldirektör Johan Carlson tar nu vid. 
  – Som bekant har smittspridningen ökat under hösten och vi ser ett ökat tryck på sjukvården. Vi vill därför vidta ytterligare åtgärder, säger han om FHM:s beslut att rekommendera gymnasieskolor att övergå till distansundervisning.
  Gymnasiesärskolan omfattas, precis som under våren, inte av den nya rekommendationen. Och det kommer också gå för elever i behov av särskilt stöd att få undervisning i skolans lokaler och vissa praktiska moment samt prov kommer kunna utföras.
  Det var tufft med motivation och lärande senast gymnasieskolan övergick till distansutbildning, påpekar Anna Ekström. Även om det i sin helhet gick bra. 
  – Precis som statsministern vill jag vända mig till er ungdomar. Jag vet att jag inte behöver säga att ni inte ska festa, inte ses på stan eller fik, inte kramas hur mycket ni än vill. Det är i gymnasieåldern man blir vuxen och ni har visat att ni kan ta ansvar. Det behövs nu mer än någonsin. De två sista veckorna före jullovet är precis som statsministern sa inte ledig tid, det är inte lov, utan det är studier som ska gälla.
  Utbildningsministern tar nu vid. 
  – Jag är mycket medveten om att hela vårt skolväsende, inte minst gymnasieskolan, har jobbat hårt och fått göra stora omställningar under hösten. Jag förstår om det känns tufft, men beslutet tas för att det känns nödvändigt. 
  Smittan är helt enkelt för hög.
  Statsministern påpekar att det inte betyder att gymnasieeleverna ska börja röra sig i samhället. 
  – Jag litar på er och vet att ni kommer ta ert ansvar.
  Han uppmanar också föräldrar att prata med sina barn om detta.
  Löfven: Från och med måndagen den sjunde december fram till onsdag den sjätte januari ska gymnasieskolan övergå till fjärr- eller distansundervisning. Det är för att skapa en bromsande effekt på smittspridningen.
  Löfven inleder.
  – Idag är det tre veckor kvar till julafton och det vi gör idag kommer avgöra hur vi kan fira jul.
  Han pratar sedan gott om alla som kämpar i pandemin: vårdpersonal, skolpersonal, de som arbetar med vaccin, alla som tar privata initiativ. 
  – Det kommer en dag när vi kan lägga det här bakom oss men den dagen är inte här ännu,.
  Snart, klockan 13.30, är det presskonferens med statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Ni kan se den nedan.
  Undrar om någon vet hur dödstalen definieras i Danmark ang svaret hur vi gör det i Sverige?
  Om man jämför dödligheten i comvig mellan nordiska länder, så har Sverige dubbelt så många jmf med totalt i Norge, Danmark och Finland sammanlagt räknat per invånarantal.
  Vad är huvudorsaken till detta?
  Räknar man döda i comvig på samma sätt?
  Vet inte om forumet är rätt för min fråga.
  Hur ser rekommendationen ut för de som har haft Covid 19 gällande höstens influensavaccin?
  Kan man ta den trots fortsatta symptom från covid 19?
  Drygt 4 000 kulturutövare får nu 50 000 kronor av Konstnärsnämnden, via regeringens krisstöd. 
  – De kommer att klara sig över jul och nyår, och kanske någon månad till – det här är inga pengar, säger Anna Söderbäck, Konstnärsnämndens direktör till TT.
  Vilka definitioner används för diagnosen död av covid? Vilkadefinitiner används i andra länder? Om man inte vet detta kan man inte göra jämförelser. Bengt
  Hej!

  Hur lång tid efter att man har blivit utsatt för smitta och blivit smittad ger det utslag vid en testning? Om man träffar någon som smittar en, syns det då direkt om man skulle testa sig?
  Nu är det formella beslutet taget: vaccinet mot covid-19 blir gratis för skåningarna. Det skriver regionstyret Allians för Skåne (M, L, C och KD) i ett pressmeddelande. "På så sätt kan alla skåningar, oavsett ekonomiska förutsättningar, bli vaccinerade", säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i pressmeddelandet.
  Här är siffrorna i torsdagens lägesrapport från Region Skåne:
  • 1 090 nya fall av covid har konstaterats det senaste dygnet. Denna dagliga siffra varierar kraftigt med antalet analyserade prover och torsdagens värde ligger tvåhundra över de senaste två dagarnas respektive noteringar.
  • 30 706 skåningar har konstaterats ha covid sedan i början av mars. Drygt femtusen av dessa fall har påträffats under de senaste sju dagarna. Idag testas dock 47 gånger fler per vecka än under pandemins första veckor i våras.
  • 226 patienter med covid vårdas på sjukhus i Skåne. Det är en hög siffra som dock nu minskar för andra dagen i följd.
  • 29 patienter av dessa vårdas på IVA, en siffra som varit ganska stabil i en vecka nu. De flesta IVA-patienterna vårdas i Lund eller Malmö.
  • Av de 197 covidpatienterna på en annan vårdavdelning vårdas 73 i Malmö, 46 i Lund, 45 i Helsingborg, 28 i Kristianstad och fem i Ystad.
  • Någon ny uppdatering av antalet avlidna görs inte idag. Denna eftersläpande siffra redovisas hädanefter bara ett par gånger i veckan. Igår hoppade den upp till 445.
  av Daniel Rydén redigerat av Oskar Ahlqvist 12/3/2020 10:30:08 AM
  Nu annonserar regeringen att statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström och FHM:s generaldirektör Johan Carlson håller en presskonferens klockan 13.30. Ni kommer kunna se presskonferensen här och läsa om vad som sägs också.
  Under pandemin har 16 procent färre patienter, 159 000 till antalet, sökt akutvård. Däremot ökar dock besök som leder till att en patient skrivs in. Det rapporterar TT. Socialstyrelsen tror att detta kan bero på att folk väljer att söka vård digitalt och att exempelvis influensan minskat, till följd av de rekommendationer som finns för coronaviruset. 
  ”Samtidigt visar undersökningar att var femte person undvikt att söka vård trots att de kan ha haft ett behov, vilket kan få allvarliga konsekvenser”, säger Thea Enhörning, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.
  – Coronapandemin kan orsaka en förlorad generation. 
  Det säger Charlotte Petri Gornitzka, biträdande chef för FN:s barnfond Unicef till Dagens Nyheter.
  140 miljoner barn har hamnat i fattigdom under pandemin. Och det är bara början, varnar FN i en ny rapport.
  Klockan 13.30: Pressträff med statsministern, utbildningsministern och FHM.
  Klockan 14: Presskonferens med Folkhälsomyndigheten m.fl samt siffror för Sverige.
  Igår fick jag en läsarfråga om varför personer med Downs syndrom inte räknas som riskgrupp i Sverige – enligt en brittisk studie så löper de tio gånger så hög risk att dö om de insjuknar i covid-19 (Sveriges Radios redaktion Klartext har rapporterat om studien här, för den som är intresserad). 

  Socialstyrelsen svarade mig i ett mejl. Urban Nylén, medicinskt sakkunnig, skriver: "Sedan vi på Socialstyrelsen i våras på regeringens uppdrag sammanställde listan över riskfaktorer för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 har vi inte samlat in nya data och nya rapporter om riskfaktorer för allvarlig utveckling vid covid-19. Nya resultat kommer ju dock fortlöpande och den brittiska studien talar onekligen för att Downs syndrom är en faktor som kan öka risken vid covid-19.
  Listan över riskfaktorer för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 bygger på data och sammanställningar som under de första månaderna av pandemin rapporterats i Sverige och utomlands ifrån. När översikten gjordes i våras var mindre känt kring covid-19 än vad som nu är fallet, men även om mer nu är klarlagt är det fortfarande många frågor som inte har något säkert svar. Vår sammanställning av riskfaktorer skulle ge underlag till regeringens beslut om förebyggande sjukpenning för dem som bör avstå från yrkesarbete för att minska risken att bli smittad och allvarligt sjuk vid covid-19.
  Uppdraget att sammanställa listan var avgränsat och är avslutat och avrapporterat och ledde fram till Försäkringskassans uppdrag att handlägga ersättningen. Som det nu är har Socialstyrelsen inte något uppdrag att uppdatera listan och någon plan för att göra det finns för närvarande inte."
Drivs av Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement
Annons:
Toppnyheterna just nu